bmeniv@walla.com

050-891-1640

בצלאל 8, רמת גן

מדיניות מוניטארית ומדיניות פיסקלית מונח במקרו-כלכלה המתאר את ניהול מערכת המשתנים הנומינליים במשק. מונח זה מתייחס, לרוב, לכמות הכסף ואמצעי התשלום במשק (וליחס בינם לבין התוצר). במדינות המערביות מקובל...
אנו עדים בשנה האחרונה לשינוי מדיניות הממשל בסין כלפי ענקיות הטכנולוגיה ושינוי מדיניות הרגולציה באופן אגרסיבי בחודשים האחרונים. הרגולטור הסיני מטיל עוד ועוד הגבלות רגולטוריות ופיננסיות על חלק מחברות...
פיקדונות מובנים – האם ניתן להיחשף להשקעה מנייתית ולקבל הבטחת קרן מלאה?  התשובה היא כן.. תכירו את עולם הפיקדונות המובנים. פיקדון מובנה הינו מוצר שקיים בכל בנק, מדובר בהשקעה...
הקצאת נכסים ופיזור השקעות ניהול סיכונים אפקטיבי אין השקעה ללא סיכון – בכל השקעה אפילו הבטוחה ביותר, קיים סיכון/היעדרות אלטרנטיבה אפיק סיכום גלום פיקדון שקלי אינפלציה, פיחות תוכניות חסכון...
אפשרויות ההשקעה השונות השקעות פיננסיות: פיקדונות, אגרות חוב, סחורות, מטבע חוץ, מניות. אפיקים פנסיוניים: קופות גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה, פוליסת חסכון. השקעות ריאליות: נדל”ן – מגורים, משרדים, מסחרי,...
כיצד להתנהל נכון פיננסית ולהרוויח חופש כלכלי כחלק מהתנהלות הפיננסית בחיינו כולנו נתקלים בצמתי החלטות פיננסיות משמעותיות בחיים: רכישת דירה או לחיות בשכירות ביטוחים חסכון לפנסיה נטילת משכנתא נטילת...
דילוג לתוכן