bmeniv@walla.com

050-891-1640

בצלאל 8, רמת גן

איך משקיעים בנפט? מהי עצמאות כלכלית? נפט הוא אחד המשאבים החיוניים והחשובים ביותר בעולם המודרני. גם בתקופה שבה מנסים להעביר את עיקר ההשקעות מאנרגיה מתכלה לאנרגיה ירוקה, עדיין יש...
דילוג לתוכן