bmeniv@walla.com

050-891-1640

בצלאל 8, רמת גן

אנו עדים בשנה האחרונה לשינוי מדיניות הממשל בסין כלפי ענקיות הטכנולוגיה ושינוי מדיניות הרגולציה באופן אגרסיבי בחודשים האחרונים. הרגולטור הסיני מטיל עוד ועוד הגבלות רגולטוריות ופיננסיות על חלק מחברות...
דילוג לתוכן