bmeniv@walla.com

050-891-1640

בצלאל 8, רמת גן

השכלה פיננסית בסיסית והתמחות בשוק ההון העולם הכלכלי המורכב שבו אנו חיים, הריבית האפסית, הרפורמות שעבר שוק ההון והביטוח הפנסיוני, ובנוסף לקידמה הטכנולוגית הביאו להגברת החשיבות של ידע והבנה...
דילוג לתוכן