סוגי הלוואות – כמה זה עולה לנו?

סוגי הלוואות - כמה זה עולה לנו?

תוכן עניינים

לשתף זה כייף:

מה זה הלוואה בכלל?

הלוואה היא הסכם בו מלווה אדם או חברה כסף לאדם או גוף אחר (לווה), לפי התנאים שנקבעו בהסכם. סכום הכסף שניתן בהלוואה נקרא הקרן.

מטרת ההלוואה היא לאפשר ללווה לבצע פעילות פיננסית שאינו יכול לבצע בשל מחסור במזומנים.

באמצעות הלוואה הלווה נהנה מהקדמת רכישת מוצרים ושירותים, הוצאות ההלוואה אמנם גדלות בגין תשלומי ריבית אך הערך הכלכלי עולה בגין רכישת המוצרים והשירותים.

קרן היא סכום הכסף המקורי שניתן בהלוואה. הקרן יכולה להיות צמודה למדד המחירים לצרכן או לבסיסי הצמדה אחרים כמו מט”ח, ואז היא תעלה או תרד בהתאם לעלייה או ירידה שלהם. אם הקרן אינה צמודה, היא לא תושפע משינויים אלו.

ריבית היא סכום כסף שהלווה משלם למלווה עבור קבלת ההלוואה. שיעור הריבית מסוכם מראש, והוא מחושב כאחוז מסוים מיתרת הקרן שעדיין לא הוחזרה. שיעור הריבית יכול להיות משתנה, ואז הוא יושפע משינויי “ריבית הפריים במשק”, או קבוע ואז לא יושפע משינויים אלו.

כאשר הקרן צמודה למדד המחירים לצרכן או לבסיסי הצמדה אחרים, סכום הריבית יעלה או ירד כתוצאה מהשפעה של עלייה או ירידה של בסיס ההצמדה הרלוונטי, גם אם שיעור הריבית יהיה קבוע.

מסלולי ההלוואה

מסלול צמוד מדד

במסלול זה, הקרן תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן או לבסיס הצמדה אחר, ובמקרה של שינויים בהם לאורך תקופת ההלוואה סכום ההחזר החודשי יעלה או ירד בהתאם.

שיעור הריבית יהיה קבוע ולא ישתנה במהלך כל תקופת ההלוואה. המשמעות היא שסכום ההחזר החודשי לא יושפע משינויים בריבית הפריים במשק, אך יושפע משינויים בבסיס ההצמדה של הקרן.

מסלול על בסיס ריבית הפריים

במסלול זה שיעור הריבית ישתנה בהתאם לשינויים בגובה ריבית הפריים במשק. המשמעות היא שסכום ההחזר החודשי יעלה או ירד בהתאם לשינויים אלו.הקרן במסלול זה לא תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן, כך ששינויים במדד לאורך תקופת ההלוואה לא ישפיעו על גובה ההחזר החודשי.

סוגי הלוואות:

מסגרת אשראי – התחייבות של ספק ההלוואה, לתת ללקוח הלוואה שוטפת לפי הצורך.

עסקת תשלומים – אינה נראית כהלוואה, אך למעשה היא מהווה הלוואה לכל דבר ועניין.

הלוואה לטווח בינוני, הלוואה לכל מטרה – הלוואה הנלקחת לתקופה מוגבלת, הנמדדת בדרך כלל בחודשים ועד לשנים בודדות. הלווה מסוג זה תהיה ה הלוואה בריבית קבועה, וללא הצמדה. סכום ההלוואה הניתן, הריבית והדרישה לביטחונות תלויה במידה רבה במוניטין שיש ללקוח, ובהיסטוריה הפיננסית שלו. הלוואה מסוג זה יכולה להיות לכל מטרה.

משכנתא – הלוואה הנלקחת בדרך כלל לטווח ארוך (30 שנה ואף יותר), שמטרתה לאפשר ללווה לרכוש נדל״ן.

מסלול משכנתאהצמדהיתרונותחסרונותעמלת פירעון מוקדם
לא צמודה למדד, ריבית קבועהלאהחזר חודשי קבועריבית גבוהה מאדבדרך כלל לא
צמודה למדד, ריבית קבועהכןודאות לגבי גובה הריבית. רווח כאשר הריבית נמוכה מהריבית במשקהפסד כאשר הריבית במשק יורדת והריבית הקבועה גבוהה מהריבית במשקעמלת היוון אם הריבית הממוצעת נמוכה מריבית המשכנתא
צמודה למדד בריבית משתנהכןיש סיכוי להורדת הריבית בעתיד לפי השינויים במשקקיים סיכון שהריבית תעלה בעתיד לפי השינויים במשקאין עמלת היוון במועדי שינוי הריבית
ריבית פרייםהריבית בלבד צמודה לריבית הפריים ולמרווחהקרן לא צמודהסיכון של עליית ריביתלא
מט״חצמודה לשער דולר/יורו וכד׳יתרון לבעלי הכנסות במט״חחשיפה לשינויים בשער המטבע הזרלא
תמהיל, מסלולים משולביםמגוון הצמדותפיזור סיכונים וניצול היתרונות של כל מסלולחלק מן המרכיבים עשויים להיות מסוכניםלפי התמהיל שנקבע

לוח סילוקין הוא טבלה המציגה את שלבי ההחזר של הלוואה – התשלומים. לוח הסילוקין נגזר מהסכם ההלוואה, כך שבסיום תקופת ההלוואה יוחזרו במלואם הקרן והריבית שהצטברה על הלוואה זו לאורך תקופת החזרתה.

לוח שפיצר – בלוח זה ההחזרים החודשיים שווים, בהנחה שהריבית אינה משתנה ולא צמודה למדד. מרכיב הריבית מסך ההחזר החודשי הולך ופוחת. לכן מרכיב הקרן מסך ההחזר הולך וגדל.

לוח סילוקין קרן שווה – בלוח זה החזרי הקרן החודשיים שווים, בהנחה שהריבית אינה משתנה ולא צמודה למדד. החזרי הריבית החודשיים הולכים ופוחתים. לכן ההחזר החודשי הולך ופוחת.

מהו מנוף פיננסי?

ללווים מנוף פיננסי הוא יחס פיננסי שמציג כמה הון זר, כלומר הלוואות, החברה לקחה ביחס להון העצמי שלה. ככל שהחברה לוקחת יותר הלוואות ביחס להון העצמי כך המנוף גדול יותר. יחס המינוף מחושב על ידי חלוקת ההון הזר בהון העצמי.

למנוף יש השפעה עצומה על ביצועי החברה ויכול לשמש כמדד לרמת הסיכון עבור המשקיעים בחברה.

היה מעניין?

הרחיבו את הידע וקראו עוד מאמרים

מידע על מסחר במט”ח

מסחר במט”ח הוא תמיד בצמדי מטבעות כלומר אם נרצה לגשת לחלפן הכסף ונרצה בקניית מטבע הדולר האמריקאי, נצטרך למכור לחלפן מטבע שקל ישראלי ובעבורו נקבל

נדל"ן, פיננסים, הלוואות ומה שביניהם

נדל”ן, פיננסים, הלוואות ומה שביניהם

כל מה שצריך לדעת על נדל”ן, פיננסים והלוואות מבין אפשרויות ההשקעה השונות והמגוונות, נדל”ן ושוק ההון הם אולי המוכרים ביותר לציבור הרחב. במאמר זה נעמוד

מה זה NFT?

שווי השוק של תחום הNFT כבר מגיע ל-12 מיליארד דולר ונראה לי שאי אפשר להתעלם מזה יותר. בדיוק כמו שהקריפטו לא הולך לשום מקום. גם

דילוג לתוכן