קרנות סל – המדריך למשקיע

קרנות סל - המדריך למשקיע

תוכן עניינים

לשתף זה כייף:

מהפכת ההשקעות הפסיביות – כדאי שתכירו את תיקון 28 של רשות ני”ע

תיקון 28 – הרקע ומהות השינוי

תעודת הסל הראשונה הונפקה ע”י פסגות בשנת 2000.

מחקרים מתקופה זו ביססו תפיסה כי עיקר התשואה נובע מ-asset allocation (פיזור נכסים) וכי בחירת נכסים (stock/bond picking) אינה הגורם המבדל את התשואות.

פיזור נכסים
פיזור נכסים

תפיסה זו הולידה את תעודות הסל שתכליתן מעקב אחר נכסי  בסיס שונים כגון מדדים, מטבע וסחורות.

קרנות סל
קרנות סל

תעודות הסל אפשרו למשקיעים לעקוב אחר תשואות מדדים, ענפים מטבעות וסחורות בעלויות ניהול נמוכות יחסית.

לפני מספר שנים מנהלי הקרנות החלו בשיווק קרנות מחקות כחלופה שתציע למשקיעים קירוב מקסימאלי לתשואות בעלויות נמוכות משמעותית מעלויות ניהול הקרנות הרגילות. 

 אך עם מספר הבדלים מתעודות הסל:

  • קרן מחקה פועלת במודל  Best effort לתשואת הנכס הנעקב ואילו לתעודת הסל קיימת התחייבות למעקב והמרת התעודה לנכס הנעקב בכל עת.
  • הקרן לא נסחרת ונסלקת לפי שער סוף יום (ככל הקרנות) ואילו תעודת הסל נסחרת באופן רציף בין המשקיעים לאורך יום המסחר בהתאם לביקוש ולהיצע.

מדוע נדרש השינוי מתעודות הסל?

רמת שקיפות נמוכה בתעודות סל (עלויות ניהול נסתרות) – פער רגולטורי בין תחום קרנות הנאמנות (פיקוח) לתחום תעודות הסל.

בפועל חברות תעודות הסל לקחו עמלות נסתרות מהלקוחות בגין ציטוטי המסחר…

סיכון יציבותי – במצב של אירוע קיצון, חשש להתממשות סיכון אשראי במידה ומנהל תעודות הסל לא יעמוד בהתחייבויותיו, בייחוד לאור הסכומים הגבוהים שמושקעים בתעודות הסל.

חשוב שתדעו כי כאשר משקיעים רכשו תעודות סל בפורמט הקודם הם רכשו התחייבות להשיג את תשואות המדד ללא סטייה ומבחינה חוקית במידה וישנו פער על חברת תעודת הסל להשלים את התשואה ללקוחות  – בתרחישי קיצון זה עלול היה להוביל להתמוטטות שלהם וסכנה לכספי המשקיעים.

קרן סל – מאפיינים מרכזיים

קרן הסל, תהיה נתונה לאותו פיקוח רגולטורי ככל קרנות הנאמנות וככזו התחייבות ההמרה לנכס הבסיס מבוטלת.

בדומה לקרן מחקה, קרן הסל מיועדת להשיג תשואה קרובה ככל הניתן לנכס הבסיס (best effort).

קרן סל תסחר כמוצר היברידי (שתי פלטפורמות מסחר) והיא תשמר חלק מהפרקטיקה הנהוגה בתעודות סל – מסחר רציף בין המשקיעים לצד האפשרות לרכוש/למכור במחיר סוף יום.

מסחר רציף – הקרן תפעל כקרן סגורה, מנהל הקרן ינפיק כמות יחידות מוגבלת וזו תיסחר בין המשקיעים במסחר הרציף. 

מסחר סוף יום – ניתן לקנות ולמכור (יצירה ופדיון) יחידות בסוף כל יום בהתאם להוראות שיוגשו באמצעות חבר הבורסה עד לשעה היעודה.

קרן סל, בשונה מתעודת סל, אינה מבטיחה לעקוב אחר המדד.

לצורך הבטחת הסחירות הן ברציף והן במחיר סוף יום, ימונו לקרנות הסל עושי שוק. 

מנהל הקרן רשאי להקצות יחידות נוספות לקרן מעת לעת לאחר שנרשמו למסחר בבורסה, לצורך מכירתן במסחר בידי עושה השוק והיענות לבקשות יצירה מהציבור.

ביצוע חלקי (נדיר ביותר) – במקרה של קרן שהגיעה לתקרת כמות היחידות הנסחרת ולא יונפקו יחידות נוספות, לא ניתן יהיה לרכוש יחידות חדשות אלא אם מחזיקים קיימים ימכרו יחידות.

מנהל הקרן יכול לגבות דמי ניהול ומעבר לכך כל היתרות שנצברות אצל המנהל ביחס לדיבידנד/ ריבית/ עלויות גידור מהווים חלק מנכסי הקרן ומכאן שאין דמי ניהול נסתרים.

שיטות המסחר בקרן סל

מאחר וקרן הסל הינה מוצר היברידי ניתן לבצע פעולות במסחר הרציף ובמחיר השוק (מפגש הוראות בין משקיעים) או לשדר הוראה לפדיון היחידות / או יצירת יחידות שתתבצע בסוף יום.

על הוראה ליצירה או פדיון תתווסף/תנוכה עמלה ממחיר היחידה כפי שיחושב ע”י מנהל הקרן. שיעור עמלת הפדיון והיצירה של הקרן ינוע בין 0.1% ל-0.3% בהתאם לסיווג של הקרן.

דרך המלך היא ביצוע פעולות במהלך המסחר הרציף.
האפשרות לבצע פעולה בסוף יום היא סוג של “קלף” שיש בידי המשקיע אל מול היצרן.

הערך במוצרי מדדים

עוגן חשיפה מנייתית בתיק ההשקעות למדדי מניות מרכזיים בעולם.

חשיפה לסקטורים שונים (פיננסים, צריכה, אנרגיה, נדל”ן, קמעונאות).

אפשרות לנטרול חשיפה מטבעית במדדי חו”ל.

אפשרות חשיפה להנפקת מניות.

אפשרות חשיפה “למניות העתיד”- מניות בתחום הרובוטיקה, מניות בתחום פינטקים פיננסים.

אפשרות חשיפה למדדי טכנולוגיה ייחודיים: סייבר (סימבול:HACK).

ביוטכנולוגיה (סימבול: IBB).

סיכום

כנראה שטריליוני דולרים של כספי משקיעים המושקעים באפיקי השקעה פסיביים לא טועה, העקיבה אחר מדדים צבר תאוצה משמעותית בעשור האחרון.

מדובר באפיק השקעה המהווה עוגן בתיק ההשקעות ומאפשר לנהל סיכונים ולפזר סיכון בצורה מיטבית, וכן תוספת גיוון ויצירתיות בתיק ההשקעות.

התיקון של רשות ני”ע הינו מהלך נכון להסדרת התחום בדגש על הגברת השקיפות והפחתת הסיכון בהשקעה באפיק זה.

עד סוף 2018 המהלך צפוי להסתיים והחל מ-2019 כל מוצרי העקיבה אחר מדדים תהיה באמצעות השקעה בקרנות מחקות וקרנות סל.

היה מעניין?

הרחיבו את הידע וקראו עוד מאמרים

מידע על מסחר במט”ח

מסחר במט”ח הוא תמיד בצמדי מטבעות כלומר אם נרצה לגשת לחלפן הכסף ונרצה בקניית מטבע הדולר האמריקאי, נצטרך למכור לחלפן מטבע שקל ישראלי ובעבורו נקבל

דילוג לתוכן