bmeniv@walla.com

050-891-1640

בצלאל 8, רמת גן

מדיניות מוניטארית ומדיניות פיסקלית מונח במקרו-כלכלה המתאר את ניהול מערכת המשתנים הנומינליים במשק. מונח זה מתייחס, לרוב, לכמות הכסף ואמצעי התשלום במשק (וליחס בינם לבין התוצר). במדינות המערביות מקובל...
לעיתים קרובות המשקיעים מבצעים צעדים שגויים ובסופו של דבר משלמים מחיר כבד. ולא מדובר רק בכסף שהמשקיעים מפסידים, גם הביטחון נפגע. להלן מספר טעויות נפוצות שעל המשקיעים להימנע מהם...
אנו עדים בשנה האחרונה לשינוי מדיניות הממשל בסין כלפי ענקיות הטכנולוגיה ושינוי מדיניות הרגולציה באופן אגרסיבי בחודשים האחרונים. הרגולטור הסיני מטיל עוד ועוד הגבלות רגולטוריות ופיננסיות על חלק מחברות...
איך בוחרים אפיק השקעה רווחי וסולידי? ולמי מיועדת הדרכה פיננסית? אפיק השקעה בוחרים על פי מידת הסיכון והתקופה המבוקשת. התאמה אישית של אפיק השקעה לצרכים של קהל היעד לא...
דילוג לתוכן