bmeniv@walla.com

050-891-1640

בצלאל 8, רמת גן

קורסים מקצועיים, מרצים ברמה גבוהה, מאוד מומלץ! נרשמתי לקורס ואני מאוד מרוצה ממנו, אפילו מעבר לחוויית ההתחייבות, מתחילים מ-0 ומגיעים איתך עד 100, גם ללא ידע מקדים וללא ניסיון. חשוב להכיר ולדעת את העולם הפיננסי של שוק ההון.

דילוג לתוכן