יצירת קשר

  מר רוי רמתי

  מנטור להשקעות בשוק ההון ומסחר מתקדם בשוק ההון

  כישורים מקצועיים

  ניסיון 100
  ידע פיננסי 100
  חניכה 100

  ניסיון ופעילויות