יצירת קשר

  מר צחי כהן

  מרצה בשיעור אפיקי השקעה בתחבורת העתיד אוויר / יבשה/ חלל
  מתמחה בעולם העתידני של טכנולוגיות העתיד- יבשה/אוויר/ חלל.

  כישורים מקצועיים

  ניסיון 100
  ידע פיננסי 100
  חניכה 100

  ניסיון ופעילויות