יצירת קשר

  גברת לנה איידלמן

  מרצה בקורס ייעוץ לכלכלת המשפחה
  יועצת לכלכלת המשפחה.

  כישורים מקצועיים

  ניסיון 100
  ידע פיננסי 100
  חניכה 100

  ניסיון ופעילויות