יצירת קשר

  מר טל נאה

  מנטור להשקעות בשוק ההון

  כישורים מקצועיים

  ניסיון 100
  ידע פיננסי 100
  חניכה 100

  ניסיון ופעילויות