יצירת קשר

  מר חגי ביטאן

  מרצה למסחר מתקדם בשוק ההון
  סוחר ובעל ניסיון רב בפרקטיקת השקעות למסחר מתקדם בשוק ההון

  כישורים מקצועיים

  ניסיון 100
  ידע פיננסי 100
  חניכה 100

  ניסיון ופעילויות