יצירת קשר

  גברת דקלה חסידים

  מנטורית להשקעות בשוק ההון
  בעלת תואר ראשון ושני במנהל עסקים ומימון

  כישורים מקצועיים

  ניסיון 100
  ידע פיננסי 100
  חניכה 100

  ניסיון ופעילויות