יצירת קשר

מר דני בריטמן

מנכ"ל והמרצה הראשי
דני בריטמן מקים ומנכ"ל מכללת BMeniv

כישורים מקצועיים

ניסיון 100
ידע פיננסי 100
חניכה 100

ניסיון ופעילויות