יצירת קשר

  מר דביר גל

  מרצה לשוק ההון ותכנון פיננסי
  סמנכ"ל פיתוח עסקי מכללת BMENIV

  כישורים מקצועיים

  ניסיון 100
  ידע פיננסי 100
  חניכה 100

  ניסיון ופעילויות