יצירת קשר

  מר ברק פלג

  מרצה בקורס השקעות בשוק ההון על פי מודל DCF
  אנליסט BMENIV חברה לתכנון פיננסי וליווי השקעות - מרצה בקורס השקעות בשוק ההון על פי מודל DCF – מודל היוון תזרים מזומנים .

  כישורים מקצועיים

  ניסיון 100
  ידע פיננסי 100
  חניכה 100

  ניסיון ופעילויות