יצירת קשר

  מר אלון עמית

  מרצה לשוק ההון ותכנון פיננסי
  סמנכ"ל מוצרי השקעה ומיתוג BMENIV

  כישורים מקצועיים

  ניסיון 100
  ידע פיננסי 100
  חניכה 100

  ניסיון ופעילויות