יצירת קשר

  מר אוריאל אלמקיאס

  רצה למסחר מתקדם בשוק ההון וייעוץ משכנתאות
  מנהל קרן גידור ויועץ משכנתאות עצמאי

  כישורים מקצועיים

  ניסיון 100
  ידע פיננסי 100
  חניכה 100

  ניסיון ופעילויות