מרכז הידע - מושגים והגדרות

מושגי יסוד בשוק ההון, הסברי תהליכים, הגדרות וכל מה שביניהם

ברוכים הבאים לאזור המושגים של מכללת BMeniv, כאן תמצאו מגוון רחב של ידע שימושי בחינם לגמרי! אנו ממליצים ללמוד את המושגים וההגדרו החשבות הנמצאות בעמוד זה ולחזור לכאן בכל פעם שאתם לא באוחים לגבי נושא מסוים. בכל חודש אנו מעדכנים נושאים נוספים.
אם אתם רוצים ללמוד את שוק ההון בצורה יותר רצינית ולהתחיל לסחור אנחנו ממליצים להירשם למועדון המשקיעים שלנו הכולל שני קורסים מלאים דיגיטליים, תוכן מתחדש מדי שבוע, פודקאסטים ו-וובינרים בלעדיים וסקירת מניות יומית… וכמובן מנטור אישי צמוד!

רוצים להרחיב את הידע שלכם אפילו עוד? הצטרפו לקבוצת הטלגרם שלנו

דפדפו שמאלה

מקורות התשואה בהשקעה בשוק ההון
עקרון ההשקעה בשוק ההון דומה להשקעות אחרות כמו נדל"ן להשקעה , תשואה ההשקעה מקורה בשילוב של שאיפה לייצר רווחי הון על קרן ההשקעה בתוספת הכנסה פסיבית מההשקעה שהמקור העיקרי זה דיבידנד שמתקבל מהשקעה במניות ( חלוקת רווחים) או הכנסה מריבית בהשקעה באגרות חוב . לטווח ארוך השאיפה לייצר מקורות הכנסה פסיביים מהכסף שלנו ולהצמיח את קרן ההשקעה תוך פיזור וניהול סיכונים שמתאים למשקיע
גרף הסבר
חלוקת דיבידנד בחברה
אירוע בו החברה מחליטה לחלק לבעלי המניות כסף שנצבר בקופת החברה (עודפים) בהתאם להחזקה היחסית של כל אחד מבעלי המניות. הסיבות לחלוקת דיבידנד מתחלקות ל-2: הראשונה היא רצון החברה לחלק למשקיעים כסף שנצבר בקופה. השנייה היא הרצון של בעלי השליטה למשוך חלק מהכסף, ללא צורך במכירת מניות ומבלי להקטין את אחוזי השליטה בחברה. חלוקת דיבידנד יכולה להעיד על המדיניות של בעלי השליטה, או כי אין בפני החברה פרויקטים רבים או בעיות ביכולת לייצר מזומנים בעתיד ולכן אין בעיה לחלק לבהמניות חלק מהכסף שנצבר. דיבידנד מחולק לרוב בחברות יציבות ורווחיות.
תשואת דיבידנד
הגדרה: סך הדיבידנדהשנתי שהתקבל מהחברה, לעומת מחיר המנייה בעת הקנייה. דוגמא להמחשה – משקיע רכש מנייה ב40 ₪ למנייה וקיבל דיבידנד 2 ₪ למנייה , במצב כזה תשואת הדיבידנד תהיה 5% ברמה שנתית. משמעויות: שיקול להשקעה בהתאם לתשואת הדיבידנד דומה להשקעה בנדל"ן מניב לפי תשואת השכר. תשואת דיבידנד מייצגת את ההכנסה הפסיבית מהשקעה במניות. תשואת דיבידנד משתנה בכל יום בהתאם למחיר המנייה כפי שתשואת השכרה משתנה בהתאם לשינוי במחיר הדירה. חשוב לזכור שאם מחיר המנייה עולה תשואת הדיבידנד יורדת ועם המחיר יורד התשואה עולה.
הרחבה כמותית (חלק 1)
הבנק הפדרלי קונה נכסים מהשוק כדי להציף אותו בנזילות – זוהי הרחבה כמותית. החל מ2008 הבנק הפדרלי בארה"ב מבצע הרחבה כמותית ע"י קניית נכסים בשוק ההון בדגש על אג"ח ממשלתי ואג"ח חברות, בצעד זה הבנק המרכזי מספק נזילות לשווקים במטרה לאושש ולשפר את הכלכלה , בפועל צעד זה תורם תרומה מכרעת לראלי ולעליות האדירות בשוק ההון בעשור האחרון. ניכר כי 2 הכוחות המשפיעים ביותר על שוק ההון בעת זו ובעשור האחרון, הם כמות הכסף ומחיר הכסף, כמות הכסף היא הכסף הנוסף שגדל במערכת כתוצאה מתוכניות הרחבה כמותית בשנים האחרונות ומחיר הכסף היא הריבית במשק
גרף הסבר
הרחבה כמותית (חלק 2)
...שמשפיעה על תנועות ההון, נראה שזה הכוח החזק ביותר שפועל על שוק ההון, הריבית היא אפסית ותישאר כך תקופה ארוכה, מצב זה תומך בהגדלת נכסי סיכון מכיוון שאין אלטרנטיבת השקעות סולידית שתספק תשואה סבירה . לא מעט שואלים כיצד ייתכן שבעוד אנו מתמודדים עם אחד המשברים הגדולים בהיסטוריה? וול סטריט שוברת שיאים ומחירי הנדל"ן למגורים בעולם נותרים גבוהים , התשובה היא ב2 הכוחות האדירים האלו שפועלים ודחפים את מחירי הנכסים מעלה ( מניות ונדלן) , המון כסף יצא משוק ההון בעולם במשבר הקורונה וסביר שיחזור לחפש השקעות, כל עוד 2 הכוחות האלו פועלים ייתכן שהמגמה תימשך אם כל התנודתיות שבדרך, השאלה הנשאלת מה יקרה כשהמנגינה תיפסק...
גרף הסבר
מכפיל רווח
יחס שנועד לבדוק את מחיר המניה והינו כלי בסיסי לבדיקה ראשונית של כדאיות הקנייה של חברה בפני עצמה ובהשוואה לחברות אחרות באותו ענף. חישוב בארץ – שווי החברה לחלק לרווח השנתי. בארה"ב – מחיר מניה לחלק לרווח מניה. מכפיל הרווח משמש כאומדן מרכזי לתמחור חברות ומתבסס על היחס בין שווי שוק נוכחי לרווח בשנה האחרונה ,האומדן נועד לבחון כדאיות רכישת מנייה תוך בחינת ציפיות המשקיעים לרווח בשנים הבאות , יש לקחת בחשבון את ההבדלים בתמחור בין הסקטורים השונים ואת נתוני הבסיס של הכלכלה לרבות ריבית נוכחית וצפי לשינוי בריבית כבעלי השפעה על תמחור חברות בהיבט מכפיל רווח.לא מעט שואלים כיצד ייתכן שבעוד אנו מתמודדים עם אחד המשברים הגדולים בהיסטוריה? וול סטריט שוברת שיאים ומחירי הנדל"ן למגורים בעולם נותרים גבוהים , התשובה היא ב2 הכוחות האדירים האלו שפועלים ודחפים את מחירי הנכסים מעלה ( מניות ונדלן) , המון כסף יצא משוק ההון בעולם במשבר הקורונה וסביר שיחזור לחפש השקעות, כל עוד 2 הכוחות האלו פועלים ייתכן שהמגמה תימשך אם כל התנודתיות שבדרך, השאלה הנשאלת מה יקרה כשהמנגינה תיפסק...
גיבוש פרופיל משקיע
הדרך ליצירת תוכנית השקעה מיטבית מבוססת על בחינת 4 הפרמטרים לפרופיל משקיע: טווח השקעה, גישת השקעה, תשואה נדרשת וגיבוש פרופיל סיכון וסך החשיפה למניות מסך ההשקעה. על המשקיע לבחון את התשואה אותה מבקש להשיג בהשקעה, להבין את הסיכון הכרוך בהשקעה , לתכנן את טווח ההשקעה הסביר להשגת התשואה ולבחור בגישת השקעה שתתאים לו להשיג את יעדו .
מדיניות מוניטארית ומדיניות פיסקלית
מונח במקרו-כלכלה המתאר את ניהול מערכת המשתנים הנומינליים במשק. מונח זה מתייחס, לרוב, לכמות הכסף ואמצעי התשלום במשק (וליחס בינם לבין התוצר). במדינות המערביות מקובל כי המדיניות המוניטרית נמצאת באחריות הבנק המרכזי, בניגוד למדיניות הפיסקלית שנמצאת באחריות הממשלה.
מדיניות מוניטארית מצומצת ומרחיבה
מדיניות מוניטרית מצמצמת שתפעל להעלות את שווי הכסף (העלאת ריבית) ולהקטין את כמותו על ידי הנפקת איגרות חוב של הבנק המרכזי, בשם מלווה קצר מועד (מק"מ), מתאימה לתקופות של התאוששות כלכלית ושגשוג כלכלי בעוד בתקופות שפל של מיתון או דפלציה ינקוט הבנק במדיניות מוניטרית מרחיבה, שתפעל להורדת שווי הכסף והגדלת כמותו (על ידי הורדת הריבית וקניית מק"מ / אג"ח מהציבור או אי הנפקתו). הבסיס לפעולות אלה הוא ההנחה כי תוספת כסף למשק מגדילה את היקף הצריכה של הציבור ומביאה להגדלת הביקוש המצרפי והתל"ג, וכן לצמצום ממדי האבטלה.
מדיניות פיסקלית
בשונה ממדיניות מוניטרית, היא מונח במקרו-כלכלה המתאר את ניהול מערכת המשתנים הריאליים של המשק. מונח זה מתייחס כמעט תמיד להוצאות הממשלה והאופן שבו הן ממומנות - על ידי הטלת מיסים או יצירת חוב ציבורי. במדינות המערביות מקובל כי המדיניות הפיסקלית נמצאת באחריות הממשלה, בניגוד למדיניות המוניטרית הנמצאת באחריות הבנק המרכזי.
הסטאטוס בשווקים
שילוב של מדיניות מוניטארית אולטרה מרחיבה בדגש על ריבית 0, וקנייה מאסיבית של אג"ח ממשלתי ארה"ב ע"י הפד – תורם להגדלת כמות הכסף. וזאת במקביל למדיניות פיסקלית מרחיבה בדגש על תוכניות תמרצים מהגבוהות בהיסטוריה לתמוך בכלכלה , הסיכון הוא בחוזר איזון קיצוני שנוצר ועשוי לטלטל את השווקים, הצפי לשיפור כלכלי ניכר ב2021 שיכול להקשות על המשך התמיכה של הממשלות והבנקים המרכזיים.
הקודם
הבא

התוכן באתר משמש למטרת למידה עבור מי שרכש את החברות במועדון בלבד. עמלנו רבות על מנת לתכנן ולהכין חומר זה עבורכם ולספק לכם אפשרות ללמוד אונליין, נקיטת כל אחת מהפעולות הרשומות בהמשך הינה הפרה של זכויותינו וככל הנראה תגרור תגובה משפטית וכמו כן מהווה פגיעה בעבודתם של אנשים רבים וטובים. כל הזכויות על התוכן באתר זה ובסרטונים שמורות למכללת BMeniv. אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגרי מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני או אחר – כל חלק שהוא מהחומרים שבאתר זה. שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומרים הכלולים באתר זה אסור בהחלט אלא ברשות רשמית מפורשת בכתב ממכללת BMeniv.
המידע המובא להלן הינו מידע אינפורמטיבי בלבד , אינו מהווה הצעה לרכישת נייר ערך כלשהו ואין לראות במידע זה משום יעוץ או שיווק השקעות או תחליף לייעוץ אישי וספציפי המתחשב בצרכיו ומאפייניו של כל אדם ואדם, לשם ביצוע כל פעולה בניירות ערך כלשהם, אין לפעול על פיו אלא לאחר קבלת ייעוץ אישי המתחשב בצרכיו ובנתוניו האישיים של כל אדם. 

דילוג לתוכן