bmeniv@walla.com

050-891-1640

בצלאל 8, רמת גן

נגישות: השמעת מאמר על ידי בינה מלאכותית של Textkol
Powered by Textkol.com

אג”ח (אגרת חוב)

אג”ח הוא נייר ערך שבאמצעותו חברה לווה כספים ובו היא מתחייבת לשלם למחזיק ריבית ולפרוע את הקרן במועדים שנקבעו מראש (בדומה להלוואה).

ניתן לקנות ולמכור אג”ח בבורסה בכל עת.

אופציה

הסכם בין קונה ומוכר, לרכוש או למכור נייר ערך מסוים במחיר ספציפי בתוך תקופת זמן קבועה מראש. בבורסה בתל-אביב נסחרות אופציות רכש (Call) ואופציות מכר (Put).

רוכש האופציה משלם פרמיה עבור הזכות לרכוש או למכור את נכס הבסיס (לדוגמה: מדד ת”א 35) במחיר מוסכם מראש (“מחיר המימוש”) ובתאריך ידוע מראש (“מועד הפקיעה”).

ארביטראג’

רכישה ומכירה של אותו נכס פיננסי בשני שווקים שונים לשם ניצול הפרשי מחירים זמניים.

לדוגמה: רכישה של מניית טבע בארץ ומכירה בבורסה בניו יורק.

גרף נרות יפניים (Candlestick Charts)

הגרף הנפוץ והשימושי ביותר הוא גרף נרות יפניים, שכל מי שחפץ לדעת איך לעשות ניתוח טכני.

להבדיל מגרף פשוט, נרות יפניים מציגים לא רק את המחיר האחרון, אלא גם את כל השינויים שהיו במחיר במסגרת פרק הזמן הספציפי שנבחר

דוחות כספיים

דו”ח המתפרסם ע”י החברות הציבוריות אחת לשלושה חודשים (רבעוני) ואחת לשנה (שנתי).

הדו”ח כולל סקירת מנהלים ונתונים כספיים על מצב החברה כגון: מאזן, רווח והפסד, תזרים מזומנים ועוד.

הרבה מן המשקיעים מסתמכים על דוחות כספיים אלו בהחלטה האם לרכוש או למכור מניות של חברה.

דיבידנד (Dividend)

רווחי החברה המשולמים לבעלי המניות.

הדיבידנד מחולק לבעלי המניות לפי חלקם בהון החברה (מספר המניות שהם מחזיקים).

דילול מניות (Stocks dilution)

מצב בו מספר המניות של חברה גדל אבל שווי השוק של החברה אינו גדל באופן פרופורציונלי למהלך. מה שגורם לשווי המניה הקיימת, לאבד מערכה הראשוני.

היצע וביקוש (Supply and demand)

היצע וביקוש הם אבני יסוד בכלכלה. ההיצע הוא כמות האנשים שרוצים למכור מוצר או נכס מסוים והביקוש הוא הצד הנגדי של המטבע, אלו שרוצים לקנות. על פי המודל הכלכלי המקובל, מחיר של מוצר נקבע על פי נקודת האיזון בין ההיצע לבין הביקוש.

הצעת רכש (Takeover Bid)

לעתים קרובות, האסטרטגיה העסקית של חברה כוללת הצעת רכש ורכישה של חברות אחרות. רכישת שליטה בחברה יכולה להיעשות בהסכמה של ההנהלה ובעלי המניות (המשקיעים) וגם בלעדיה (“השתלטות עוינת”, או, באנגלית

הנפקת מניות

גיוס כספים על ידי חברה באמצעות מכירת מניות לציבור.

חברי בורסה

תאגיד הרשום כחבר בורסה, העוסק בקניה ומכירה של ניירות ערך בעיקר עבור לקוחותיו.

חברה דואלית

חברה שמניותיה נסחרת בשתי בורסות, למשל: בתל-אביב ובארה”ב.

כיום נסחרות בתל אביב מעל 50 חברות דואליות, מרביתן נסחרות בבורסת נאסד”ק בארה”ב.

חברה ציבורית (public company)

חברה ציבורית היא בעצם חברה שמניותיה הונפקו ונמכרו לציבור באמצעות הבורסה. בדרך כלל, חברות מנפיקות מניות ומוכרות אותן לציבור כדי להרחיב את הפעילות שלהן באמצעות הכסף שהתקבל או כדי לייצר רווח עבור בעלי המניות העיקריים (בעלי השליטה בחברה). כל אחד ואחד מאתנו יכול לקנות מניות של חברה ציבורית. קיימים מספר הבדלים מהותיים בין חברה ציבורית לחברה פרטית וביניהם; הפיקוח על החברות (חברות ציבוריות כפופות לרגולציה מחמירה וחייבות לדווח על תוצאותיהן בכל רבעון בדוח מסודר), ההנהלה (לחברה ציבורית חייב להיות דירקטוריון בו ישנם לפחות 4 דירקטורים שאחראים על פעילות החברה) ועוד

חוזים עתידיים (Future Contracts)

חוזה עתידי הוא מכשיר פיננסי הנסחר בבורסה המהווה הסכם לתקופה מוגדרת מראש בין קונה ומוכר על מחיר וכמות של מוצר מסוים (נכס בסיס) ועל תאריך ביצוע העסקה.

טרום מסחר ומסחר מאוחר (Pre & After Market)

בבורסות שונות ברחבי העולם, ניתן לסחור גם לפני ואחרי שעות המסחר הרגילות – בשלבי ה”טרום מסחר” ו ה”מסחר מאוחר” (Pre and after market) שעות טרום המסחר (Pre market) נעות לרוב בין 04:00-09:30 (11:00-16:30 שעון ישראל) ואילו המסחר המאוחר (After market) אפשרי בשעות 16:00-20:00 (23:00-03:00 שעון ישראל)

יום האקס

יום האקס הוא יום המסחר הראשון לאחר יום הקום (ראה פירוט למטה).

יום זה הוא היום הראשון בו נסחר נייר הערך ללא הזכות לקבלת ההטבה שהוכרזה ע”י החברה (חלוקת דיבידנד למשל).

ביום האקס מחיר המניה יורד בגובה ההטבה נטו.

יום קום

יום הקום הוא היום הקובע. בסופו נקבע מי זכאי להטבות (דיבידנד, מניות הטבה, ריבית וכו’).

המועד בו מתבצע התשלום או הענקת הזכויות בפועל הוא מאוחר יותר, והמחזיק בני”ע ביום הקובע יקבלם גם אם מכר אותו לאחר היום הקובע.

כסף חכם בשוק ההון (Smart Money)

עבור מי שמתרכז יותר במסחר בבורסה ולא מעניין אותו השקעה לטווח ארוך, כניסה של כסף חכם יכולה להיות תפנית בעלילה שבזכותה מחיר של מניה מסוימת קופץ בפתאומיות (או יורד בחדות בעקבות מכירה) ואותו סוחר יכול לנצל את התנודתיות הזו כדי לגרוף רווחים מהירים.

לונג (Long)

העסקה הנפוצה ביותר בקרב המשקיעים בשוק ההון. לונג בשוק ההון זה פעולת קנייה רגילה עם כינוי “מקצועי” לקנייה של נייר ערך למטרת עלייה ויצירת רווחים

מינוף

המסחר בשוק ההון מאפשר לך לסחור במינוף (קבלת אשראי).

מינוף מאפשר לסוחרים ליצור חשיפה ולפזר את ההשקעה בהיקף גדול משמעותית מסכום הכסף שיש בחשבון בפועל.

ככל שהמינוף גבוה יותר, הסיכויים לרווח גדול יותר עולים, אך כך גם הסיכויים להפסיד, לכן כדאי להפעיל שיקול דעת אם ומתי להשתמש בו.

למינוף (אשראי) לרוב יש עלויות.

מנהל תיקי השקעות

מנהל תיקי השקעות הוכשר והוסמך כדי לבנות ולנהל את תיקי ההשקעות של לקוחותיו. כלומר, למנהל התיקים יש ייפוי כוח לפעול בתיק הלקוח לפי שיקול דעתו.

מנהל תיקי השקעות יכול לספק גם שירותי ייעוץ או שיווק השקעות.

מניות (Stocks)

מניה היא סוג של נייר ערך המקנה למחזיק בו מעמד של שותף בחברה. מעמד כל שותף בחברה מתחזק ככל שיש בידיו יותר מניות. המניות של החברות הציבוריות נסחרות בבורסה

מסלקת הבורסה

חברה בת של הבורסה, שבאמצעותה מתבצעת סליקה של ניירות ערך בתום המסחר בבורסה.

דהיינו, העברת הכספים למוכרי ניירות הערך תמורת מכירתם, והעברתם של ניירות הערך לקונים.

בנוסף המסלקה מעבירה למשקיעים (באמצעות חברי הבורסה) תשלומי ריבית, פדיון קרן, דיבידנדים וכו’.

מרווח (Spread)

מרווח הוא ההפרש בין מחיר הקניה למחיר המכירה.

תמיד נקנה במחיר הגבוה ממחיר המכירה, לכן ברגע שנבצע עסקה מיד תשתקף עמלה בהתאם לגובה המרווח ושווי העסקה. ככל שהמרווח נמוך יותר, כך עלות העסקה תהיה נמוכה יותר.

מרווח נראה כך: EUR/USD 1.1281 / 1.1280 – המחיר השמאלי (1.1280) הוא המחיר לקניה ואילו הימני (1.1281) הוא המחיר למכירה.

נגזרים

נגזרים הם מכשירים פיננסיים, שמחירם נגזר (קשור) ממחירו של נכס אחר, הנקרא “נכס הבסיס”.

קיימים שני סוגים עיקריים של נגזרים בבורסה בתל-אביב: אופציות וחוזים עתידיים.

ניהול סיכונים (Risk managment)

ניהול סיכונים הוא תהליך חשוב בהמון היבטים; חברות, במסגרת הפעילות העסקית שלהן מנהלות סיכונים באופן שוטף. תהליך ניהול סיכונים הוא תהליך המתחיל בשאלת שאלות ומסתיים בקבלת החלטות אשר מגדרות את הסיכון בהשקעה מסוימת

ניירות ערך (Securities)

מסמך המונפק על ידי חברה או ממשלה ומקנה למחזיק בו זכויות שונות. בין ניירות הערך ניתן למצוא מניות, אג”ח, כתבי אופציות ועוד.

ניתוח טכני (Technical analysis)

ניתוח טכני היא בעצם דרך ניתוח של מניות בצורה יחסית נוחה לשאר דרכי הניתוח.

העיקרון הראשון בניתוח טכני הוא לזהות מתי להשקיע במניה ולדעת מתי למכור לפי הגרף שלה.

ספליט במניות (Stock split)

ספליט במניות (או פיצול במניות) הוא תהליך בו חברה מחלקת את המניות שלה מחדש למספר גדול יותר של מניות כדי להגביר את את הנזילות ואת האפשרות לסחור במניות החברה

ספר הפקודות

ריכוז פקודות הקניה (הביקוש) ופקודות המכירה (ההיצע) בנייר ערך בכל רגע נתון.

הבורסה חושפת את ספר הפקודות שלה לציבור המשקיעים והוא מהווה כלי חשוב בהחלטות ההשקעה שלהם.

עושה שוק

גוף שקיבל אישור מהבורסה להגיש, במקביל, פקודות קנייה ומכירה לאותו נייר ערך או נגזר, על פי כללים שהבורסה קבעה, במטרה להגדיל את הסחירות בו.

פוזיציה (Position)

מונח המקצועי לעסקה פתוחה בבורסה. סוחרים ומשקיעים ברחבי העולם משתמשים במונח הזה כדי להסביר אם ואיזה עסקאות הם עשו

פשיטת רגל (Bankruptcy)

הליך פשיטת רגל הוא צעד משפטי וכלכלי בתיווך המדינה המאפשר לאדם שהגיע למצב של חדלות פירעון לקבל הגנה מפני הנושים, לקבל הסדר להשבת חלק מהחוב בהתאם ליכולותיו ובסופו של דבר – לקבל הפטר מיתרת החוב.

צמדים

מסחר במט”ח מתבצע כאשר מוכרים מטבע אחד וקונים מטבע אחר, לשני המטבעות האלה קוראים צמד.

המטבע הראשון בצמד המטבעות נקרא “מטבע הבסיס” והמטבע השני בצמד נקרא “המטבע הנגדי” (או מוביל ומובל).

קו מגמה (Trend Line)

מגמה בבורסה היא הכיוון הכללי של מחירי המניות והמדדים. ישנן שלוש סוגי מגמות; עלייה, ירידה ודשדוש אשר יש לדעת לזהות כל אחת מהן בבירור לפני שמחליטים להיכנס לעסקה כלשהי

ריבית (Interest)

בעל ההון זקוק לתמריץ על מנת להסכים לעסקה.

ריבית משמשת למעשה כאמצעי התשלום למלווה בתמורה לשימוש בכספיו

ריוורס ספליט במניות (Reverse stock split)

בניגוד לספליט במניות, ריוורס ספליט (Reverse Split) הוא אקט בו חברה מאחדת את המניות שבבעלותה למספר מניות קטן יותר שכל אחת מהן בעלת ערך גבוה יותר. תהליך זה מכונה גם “איחוד מניות

שווי שוק

שוויה הכספי של חברה הנמדד על ידי מכפלת מספר המניות במחיר המניה.

שוק דובי (Bear market)

שוק בירידות שערים, נקרא ככה מכיוון שהדוב תוקף הוא מוריד לקרקע את קורבנותיו

שוק ההון (Capital Market)

תפקידו של שוק ההון הוא לאפשר לחברות ולממשלות לגייס כספים מהציבור. בשוק נסחרים מגוון ניירות ערך כמו מניות ואגרות חוב, אך ניתן להכליל בתוכו גם מסחר מכשירים פיננסים אחרים כמו מט”ח, חוזים עתידיים ועוד.

שוק שורי (Bull market)

שוק בעליות שערים, נקרא ככה מכיוון שהשור תוקף הוא מעיף את קורבנותיו למעלה עם קרניו

שורט / מכירה בחסר (Short Selling)

בעסקת שורט המשקיע או הסוחר בעצם מוכר מניות שלא בבעלותו – הוא משאיל אותן מבעליה המקוריים בתמורה לעמלה (מכן השם העברי של שורט, מכירה בחסר), מוכר אותן ומתחייב להחזיר את כמות המניות ששאל בסיום העסקה.

תיק השקעות (Investment Portfolio)

חשבון השקעות בו רוכשים ניירות ערך בכדי לייצר תשואה על חיסכון. בדרך כלל, חשבון השקעות מנוהל במוסדות פיננסיים (בנקים ובתי השקעות), חברות פרטיות בעלות רישיון לניהול תיקי השקעות או באופן עצמאי.

תמיכה והתנגדות (Support and Resistance)

תמיכה והתנגדות הם קווי יסוד בשיטת הניתוח הטכני במסחר בבורסה. “תמיכה” נוצרת כאשר קונים תומכים במחיר המניה ולא מאפשרים לו לרדת מעבר למחיר שבו הם מעוניינים לקנות. ככל שיהיה ביקוש לקנות במחיר ספציפי. “התנגדות” נוצרת כאשר מוכרים לא מאפשרים למחיר של מניה להמשיך לעלות וממשיכים למכור מניות במחיר מסוים. כל עוד יהיו מוכרים שיהיו מעוניינים “להיפטר מהסחורה” במחיר הזה – המניה לא תעלה מעליו.

תשואה

הרווח או ההפסד שמפיק משקיע על השקעתו.

כך למשל אם משקיע רכש מניה במחיר של 100 שקלים ומכר אותה במחיר של 120 שקלים אחרי שנה, התשואה השנתית על השקעתו הסתכמה ב-20%.

ריבית דריבית

תשואה על תשואה. התשואה שמייצרים בשנה הראשונה מניבה שנה בשנה השנייה; התשואה בשנה הראשונה והשנייה מניבה בעצמה תשואה בשנה השלישית. במבט מתמטי אפשר להדגים זאת כך – אם אתם מרוויחים 10% בשנה, אחרי 10 שנים לא תהיה לכם תשואה כוללת של 100%, כי הכסף עובד בשבילכם (התשואה עצמה מייצרת תשואה), תהי לכם תשואה כולל של 159% (החישוב הוא חזקה  – 1.1 בחזקת 10 פחות 1). העיקרון הזה מחביא עיקרון נוסף – סבלנות. כדי להרוויח הרבה צריך התמדה וסבלנות. זה לא מגיע בשנה ולא בשנתיים, אלא על פני כמה שנים טובות.

ניתוח פונדמנטלי/ ניתוח החברה על תוצאותיה הכספיות. (קורס ניתוח פונדמנטלי) באפט דוגל בניתוח עסקי של החברה, ורק בהתבסס על הסביבה העסקית שלה, על תוצאותיה, על היתרונות והחסרונות שלה, על התחרות בענף, על הלקוחות, הוא מחליט אם להשקיע בחברה. אחד העקרונות הקשורים לכך הוא – “אינני משקיע בחברות שאני לא מבין את העסקים שלהם, ואת המודלים שלהם”. זו הסיבה שבאפט נמנע מהשקעה בחברות האינטרנט בתחילת הדרך. חברות שהתבססו על מודל של כמות גולשים בלי מודלים של הכנסות ורווחים. ואכן, בסופו של דבר רוב החברות האלו קרס.

“חוק מספר 1 בהשקעות – לעולם, אל תפסידו כסף לעולם. חוק מספר 2 – לעולם, אל תשכחו את חוק מספר 1”. טוב, באפט חזר על זה מספר פעמים, אבל גם לבאפט היו כמובן כשלנות, אך החוכמה היא להצליח יותר מאשר אתה נכשל. אצל באפט אחוז ההצלחות היה גבוה מאוד.

“גיוון רחב מאוד נדרש רק כאשר משקיעים לא מבינים מה הם עושים” אומר באפט, ובצדק רב, בניגוד לכל התיאוריות הכלכליות על גיוון תיק השקעות. ככל שאתם מגוונים יותר את תיק ההשקעות שלכם, אתם יותר מתקרבים לממוצע, יותר מתקרבים למדד הייחוס, כלומר אתם בעצם משקיעים באינדקס/ מדד. האם זה מה שאתם רוצים? האם זה מה שמנהלי השקעות אמורים לעשות? לא. מנהלי השקעות אמורים לייצר תשואה בזכות בחירה של השקעות טובות, וזה יכול להיות גם מספר בודד של השקעות. באפט תמיד השקיע במספר מצומצם יחסית של חברות

“מניות הן לא חתיכות נייר. הן מבטאות חלק מבעלות ושליטה על העסק. לכן, כשאתם שוקלים השקעה במניה, תחשבו כמו בעל שליטה”. בפועל, באפט גם מחזיק בגרעיני שליטה בחלק מההשקעות שלו, אבל לא בכולן. הכוונה של באפט היא שאתם צריכים להתייחס להשקעה שלכם “בכבוד”, לא כסתם נייר ערך שערכו יורד או עולה. אתם צריכים להרגיש כמשפיעים, ולהבין את הרציונל של בעל השליטה והמנהלים בחברה.

“הרעיון המרכזי בהשקעה בבורסה הוא בחירת מניות של חברות טובות במחירים טובים, ולהישאר, עם ההשקעה, כל עוד הן חברות טובות”. ובאותו הקשר – “כשאתם חושבים על השקעה במניה, אם אתם לא חושבים להחזיק בה לפחות 10 שנים, אל תשקיעו יותר מ-10 דקות בהחלטה” באפט מיישם זאת – הוא לא נוטה למכור אחזקות הוא משקיע לטווח ארוך, כאשר מדי פעם הוא מחליט לממש אחזקה ועובר לאחזקות אחרות.

“התנודתיות בשוק ההון היא חבר, לא אויב. הפיקו רווח מטיפשות במקום להשתתף בה”. ציטוט נוסף של באפט (ונפוץ מאוד) – “אנחנו פשוט מנסים לפחד כשאחרים גרידיים ולהיות גרידיים כשאחרים פוחדים”. המשמעות של הציטוטים האלו – אל תהיו חלק מהעדר, תחשבו על העסקים הטובים, ואם העסק להערכתם יהיה טוב גם בהמשך, אז דווקא כשהמחירים יורדים (כי כולם פוחדים), זה זמן טוב להשקעה. וגם ההיפך – אם המחירים עולים כי כולם גרידיים, אולי הגיע הזמן למכור (ולהתנתק מהעדר). אחרי הכל השוק תנודתי – למעלה ולמטה, וניתן לנצל את התנודתיות הזו לרווחים.

“אם העסק מראה ביצועים טובים, המניה בסופו של דבר תלך אחריו”

“בעסק בעייתי, ברגע שבעיה אחת נפתרת, בעיה אחרת צצה – אף פעם אין רק מקק אחד במטבח”.

“במצטבר, אנשים לא מקבלים תמורה בעד כספם ממנהלי כספים מקצועיים”.

“היזהרו מעמלות – תשואה באה והולכת העמלה תמיד נשארת”. באפט הדגיש בשנים האחרונות את היתרון של מוצרי השקעה עם עמלות נמוכות ביחס למוצרי השקעה כמו קרנות גידור. העמלות/ דמי הניהול מצטברים לסכומים משמעותיים והם מכבידים מאוד על התשואה של הקרן והמוצר הפיננסי. לכן – לכו על מוצרים עם עמלות נמוכות, ומעבר לכך – חשוב להדגיש, אפשר לעשות סקר שוק, ולמצוא מוצרים עם דמי ניהול ועמלות נמוכות.

שווי שוק:

שוויה הכללי של חברה ציבורית הנסחרת בבורסה.

חישוב שווי השוק מתבצע ע”י הכפלה של מספר המניות במחיר המניה הנוכחי.

לדוגמא: אם לחברה יש מיליון מניות ומחיר כל מניה הוא 30 ש”ח אז שווי השוק שלה יהיה 30 מיליון ש”ח.

* שווי השוק אינו קשור לביצועי החברה באופן ישיר (הכנסות, רווחים, הפסדים וכו..) ונקבע אך ורק על ידי שינויים במחיר למניה.

שינויים במחיר המניה יכולים להתרחש מהמון סיבות שלאו דווקא קשורות לביצועי החברה.

* על מנת להגיע לשווים האמיתי של ביצועי החברה (שווי פנימי) נצטרך לבצע הערכת שווי על בסיס דוחות חברה.

*משקיעי ערך יחפשו מקרים בהם שווי השוק נמוך משמעותית משוויה הפנימי של החברה – שם נמצאות העסקאות המשתלמות לראות עיניהם.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

דילוג לתוכן