bmeniv@walla.com

050-891-1640

בצלאל 8, רמת גן

מדיניות מוניטארית ומדיניות פיסקלית

מונח במקרו-כלכלה המתאר את ניהול מערכת המשתנים הנומינליים במשק. מונח זה מתייחס, לרוב, לכמות הכסף ואמצעי התשלום במשק (וליחס בינם לבין התוצר). במדינות המערביות מקובל כי המדיניות המוניטרית נמצאת באחריות הבנק המרכזי, בניגוד למדיניות הפיסקלית שנמצאת באחריות הממשלה.

מדיניות מוניטארית מצומצת ומרחיבה

מדיניות מוניטרית מצמצמת שתפעל להעלות את שווי הכסף (העלאת ריבית) ולהקטין את כמותו על ידי הנפקת איגרות חוב של הבנק המרכזי, בשם מלווה קצר מועד (מק”מ), מתאימה לתקופות של התאוששות כלכלית ושגשוג כלכלי בעוד בתקופות שפל של מיתון או דפלציה ינקוט הבנק במדיניות מוניטרית מרחיבה, שתפעל להורדת שווי הכסף והגדלת כמותו (על ידי הורדת הריבית וקניית מק”מ / אג”ח מהציבור או אי הנפקתו). הבסיס לפעולות אלה הוא ההנחה כי תוספת כסף למשק מגדילה את היקף הצריכה של הציבור ומביאה להגדלת הביקוש המצרפי והתל”ג, וכן לצמצום ממדי האבטלה.

מדיניות פיסקלית

בשונה ממדיניות מוניטרית, היא מונח במקרו-כלכלה המתאר את ניהול מערכת המשתנים הריאליים של המשק. מונח זה מתייחס כמעט תמיד להוצאות הממשלה והאופן שבו הן ממומנות – על ידי הטלת מיסים או יצירת חוב ציבורי. במדינות המערביות מקובל כי המדיניות הפיסקלית נמצאת באחריות הממשלה, בניגוד למדיניות המוניטרית הנמצאת באחריות הבנק המרכזי.

הרחבה כמותית

הבנק הפדרלי קונה נכסים מהשוק כדי להציף אותו בנזילות – זוהי הרחבה כמותית. החל מ2008 הבנק הפדרלי בארה”ב מבצע הרחבה כמותית ע”י קניית נכסים בשוק ההון בדגש על אג”ח ממשלתי ואג”ח חברות, בצעד זה הבנק המרכזי מספק נזילות לשווקים במטרה לאושש ולשפר את הכלכלה , בפועל צעד זה תורם תרומה מכרעת לראלי ולעליות האדירות בשוק ההון בעשור האחרון. ניכר כי 2 הכוחות המשפיעים ביותר על שוק ההון בעת זו ובעשור האחרון, הם כמות הכסף ומחיר הכסף, כמות הכסף היא הכסף הנוסף שגדל במערכת כתוצאה מתוכניות הרחבה כמותית בשנים האחרונות ומחיר הכסף היא הריבית במשק שמשפיעה על תנועות ההון, נראה שזה הכוח החזק ביותר שפועל על שוק ההון, הריבית היא אפסית ותישאר כך תקופה ארוכה, מצב זה תומך בהגדלת נכסי סיכון מכיוון שאין אלטרנטיבת השקעות סולידית שתספק תשואה סבירה . לא מעט שואלים כיצד ייתכן שבעוד אנו מתמודדים עם אחד המשברים הגדולים בהיסטוריה? וול סטריט שוברת שיאים ומחירי הנדל”ן למגורים בעולם נותרים גבוהים , התשובה היא ב2 הכוחות האדירים האלו שפועלים ודחפים את מחירי הנכסים מעלה ( מניות ונדלן) , המון כסף יצא משוק ההון בעולם במשבר הקורונה וסביר שיחזור לחפש השקעות, כל עוד 2 הכוחות האלו פועלים ייתכן שהמגמה תימשך אם כל התנודתיות שבדרך, השאלה הנשאלת מה יקרה כשהמנגינה תיפסק…

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

דילוג לתוכן