דיבידנד (Dividend)

רווחי החברה המשולמים לבעלי המניות.

הדיבידנד מחולק לבעלי המניות לפי חלקם בהון החברה (מספר המניות שהם מחזיקים).

הגדרה: סך הדיבידנד השנתי שהתקבל מהחברה, לעומת מחיר המנייה בעת הקנייה. דוגמא להמחשה – משקיע רכש מנייה ב40 ₪ למנייה וקיבל דיבידנד 2 ₪ למנייה , במצב כזה תשואת הדיבידנד תהיה 5% ברמה שנתית. משמעויות: שיקול להשקעה בהתאם לתשואת הדיבידנד דומה להשקעה בנדל”ן מניב לפי תשואת השכר. תשואת דיבידנד מייצגת את ההכנסה הפסיבית מהשקעה במניות. תשואת דיבידנד משתנה בכל יום בהתאם למחיר המנייה כפי שתשואת השכרה משתנה בהתאם לשינוי במחיר הדירה. חשוב לזכור שאם מחיר המנייה עולה תשואת הדיבידנד יורדת ועם המחיר יורד התשואה עולה.

אירוע בו החברה מחליטה לחלק לבעלי המניות כסף שנצבר בקופת החברה (עודפים) בהתאם להחזקה היחסית של כל אחד מבעלי המניות. הסיבות לחלוקת דיבידנד מתחלקות ל-2: הראשונה היא רצון החברה לחלק למשקיעים כסף שנצבר בקופה. השנייה היא הרצון של בעלי השליטה למשוך חלק מהכסף, ללא צורך במכירת מניות ומבלי להקטין את אחוזי השליטה בחברה. חלוקת דיבידנד יכולה להעיד על המדיניות של בעלי השליטה, או כי אין בפני החברה פרויקטים רבים או בעיות ביכולת לייצר מזומנים בעתיד ולכן אין בעיה לחלק לבהמניות חלק מהכסף שנצבר. דיבידנד מחולק לרוב בחברות יציבות ורווחיות.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

דילוג לתוכן